Založení profilu

Máte už založený profil? Přihlaste se.

Firemní profil

Prezentujte se jménem firmy, obchodu nebo provozovny. Pro vysílání využívají firmy zpravidla pevný beacon (krabičku), který se nepřenáší.

Založit firemní profil

Osobní profil

S osobním profilem lidé vysílají z mobilního beacnu (klíčenky) nebo mobilní aplikace, protože chtějí oslovit okolí tam, kde právě jsou.

Založit osobní profil